Kontakt

Dane rejestrowe

Administration Personnel Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
NIP 525-250-72-44

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000387025


Zarząd

Tomasz Hadzik
Janusz Jankowiak
Andreas Krohn

Poznań - Maraton Office

ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań
e-mail: rekrutacja.poznan@apservices.pl
+48 61 664 7400

Dział rekrutacji: +48 61 845 1342
Dział kadr: +48 61 664 74 26

Poznań - Globis

ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
e-mail: rekrutacja.poznan@apservices.pl
+48 61 845 13 00

Dział rekrutacji: +48 61 845 1386
Dział kadr: +48 61 664 74 26

Konin

ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin
e-mail: rekrutacja.konin@apservices.pl
+48 61 657 80 04

Dział rekrutacji: +48 61 657 80 01
Dział kadr: +48 61 664 74 26

Płock - Cotex Office

Al. Piłsudskiego 35, 09-407 Płock
e-mail: rekrutacja.plock@apservices.pl
+48 61 667 85 82

Dział rekrutacji: +48 61 667 85 80
Dział kadr: +48 61 664 74 26