Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności spełnia wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z art. 12 i nast. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i zawiera podsumowanie przetwarzania Twoich danych osobowych na tej stronie internetowej.

Polityka prywatności i plików cookies

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM ODPOWIEDZIALNYM ZA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH?

Majorel Group Luxembourg S.A.
18, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

Email:PL.IOD@majorel.com

jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych na stronie internetowej (dalej zwana “my”).

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Możesz skontaktować się Inspektorem ochrony danych Spółki korzystając z powyższego adresu pocztowego, z dopiskiem ‘Do wiadomości Inspektora ochrony danych’ lub przesyłając waidomość na adres: PL.IOD@majorel.com.

2. JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane komputera, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, są automatycznie rejestrowane („dane dostępu”). Te dane dostępu zawierają zazwyczaj, prócz adresu IP komputera (zwanego również „plikami dziennika serwera”), informacje dotyczące typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawców usług internetowych (ISP), daty i godziny korzystania z witryny, stron wcześniej odwiedzanych przez użytkownika oraz stron internetowych, do których uzyskano dostęp z naszej strony internetowej. Z wyjątkiem adresu IP, informacje zawarte w plikach dziennika serwera nie są przypisane konkretnej osobie. Adres IP jest identyfikowalny, gdy jest statyczny (trwale przydzielony podczas korzystania z dostępu do Internetu), a ISP jest w stanie przypisać go konkretnej osobie.

Niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają ujawnienia nam danych osobowych. W takim przypadku informacje dostarczone przez Ciebie są wykorzystywane do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi lub przetwarzania złożonej przez Ciebie sprawy (np. zapytania w wyszukiwarce, wpisy w formularzach lub umowach, dane kliknięcia).

3. JAKIE PLIKI COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

Nasz strona wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza stronę internetową. Zapisywane pliki cookie zależą od przeglądarki, z której Państwo korzystają. Po ponownym wejściu na daną stronę internetową przeglądarka przesyła zawartość plików cookie i umożliwia rozpoznanie użytkownika. Niektóre pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zakończeniu sesji przeglądarki („pliki cookie przejściowe” lub „pliki cookie sesji”). Inne pliki cookie są zapisywane przez określony czas („tymczasowe pliki cookie”) lub na czas nieokreślony („trwałe pliki cookie”). Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego okresu. Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa Twojej przeglądarki umożliwiają usunięcie plików cookie w dowolnym momencie, a także umożliwiają skonfigurowanie korzystania z plików cookie zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeśli jednak usuniesz pliki cookie używane przez naszą stronę, możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich jej funkcji.

Co do zasady pliki cookie służą jedynie do rozpoznawania stron internetowych i nie są spersonalizowane. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe, jeśli informacje tworzone przez pliki cookie są łączone z innymi danymi. W tym miejscu rozróżnia się pliki cookie niezbędne do udostępniania funkcji witryny i pliki cookie wymagane do innych celów, np. analizy zachowań użytkowników lub wyświetlanie treści związanych z reklamą.

Pliki cookie wymagane do zapewnienia funkcji strony internetowej obejmują w szczególności:

 • Niezbędne pliki cookie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej poprzez włączenie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronach i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
  • Quriobot: Służy do ustawiania początku i końca rozmowy z Quriobotem
  • Google Tag Manager: Służy do zarządzania narzędziami innych firm
 • Preferencyjne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
  • Polylang: Służy do zapamiętania wyboru preferowanego języka przez użytkownika
 • Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, zbierając i raportując informacje anonimowo.
  • Google Analytics: Służy do śledzenia zachowań klientów
 • Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia użytkowników w różnych witrynach. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i interesujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym cenniejsze dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.
  • GoogleAds
  • LinkedIn
  • Facebook

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I DO JAKICH CELÓW?

Cele przetwarzania danych mogą wynikać z wymogów technicznych, umownych, prawnych lub udzielonej zgody, jeśli dotyczy. Wykorzystujemy dane opisane w sekcji 2 do następujących celów:

 • Udostępnienie strony internetowej i zagwarantowanie bezpieczeństwa technicznego, w szczególności naprawianie błędów technicznych oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów strony internetowej;
 • Marketingowe pomiary zasięgu i analizy strony internetowej w celu zwiększenia wydajności i atrakcyjności oraz w celu przeprowadzenia badań rynkowych;
 • Komunikacja, przygotowanie do zawierania umów i obsługa klienta;
 • Wysyłanie newslettera przez e-mail ;
 • Rejestracja udziału w wydarzeniach ;
 • Zatrudnianie pracowników.

Informacje na temat celów ochrony danych osobowych można znaleźć w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.

4.1 Techniczne aspekty udostępniania strony internetowej

4.1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, prowadzenia analiz bezpieczeństwa i ochrony przed atakami pliki logów serwera są gromadzone automatycznie jako część danych dostępowych zgodnie z art. 2 gromadzonych przez system komputerowy podczas dostępu oraz korzystania ze strony internetowej i są przechowywane tymczasowo. Pliki logów serwera nie są przechowywane razem z innymi danymi. Pliki logów serwera wykorzystujemy do analiz statystycznych, analizowania i usuwania zakłóceń technicznych, przeciwdziałania próbom ataków i oszustw a także do optymalizacji funkcjonowania strony internetowej.

4.1.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną gromadzenia plików logów serwera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes to zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, prowadzenie analiz bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom.

4.1.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Po załadowaniu strony internetowej pliki logów serwera są zapisywane na serwerze www, a adres IP jest usuwany najpóźniej po upływie siedmiu dni zgodnie z wymogami ustawy o telekomunikacji (TKG). W tym czasie nie przeprowadza się analizy, chyba że nastąpi odmowa usługi lub inny atak.

4.1.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1.

4.2 Formularz kontaktowy, email, chatbot and dane dotyczące kontaktu telefonicznego

4.2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub chatbot używając wyznaczonego adresu e-mail i numeru telefonu. Aby skorzystać z tej możliwości, należy podać swoje dane w formularzu kontaktowym, takie jak adres e-mail i/lub numer telefonu. W zależności od powodu, dla którego się z nami kontaktujesz (pytania dotyczące naszych produktów i usług, dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, np. przesłanie prośby o informacje), Twoje dane kontaktowe są przetwarzane (z pomocą usługodawców). Jeśli jest to konieczne do przetworzenia żądania, informacje te mogą być udostępniane osobom trzecim (np. firmom partnerskim).

4.2.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na przetwarzaniu konkretnych zapytań i dalszej komunikacji. Jeżeli celem skontaktowania się z Państwem jest zawarcie umowy (np. skorzystanie z naszych usług), podstawą prawną zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Państwa dane kontaktowe zostaną usunięte po przetworzeniu zapytania i zakończeniu dalszej komunikacji. Ma to zastosowanie, jeśli celem nawiązania kontaktu z nami jest zawarcie umowy lub chcą Państwo skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą (np. żądanie informacji). W takim przypadku dane użytkownika są przechowywane do momentu wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych i/lub ustawowych, a ustawowe okresy przechowywania (obecnie od 6 do 10 lat) nie uniemożliwiają usunięcia tych informacji.

4.2.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Mają Państwo prawo, z powodów wynikających z konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktowych. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1. W przypadku sprzeciwu przetwarzanie zapytania nie może być kontynuowane. Jeśli do zawarcia umowy lub jej realizacji wymagane jest przechowywanie Państwa danych kontaktowych, zastosowanie mają inne przepisy.

4.3 Korzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą

4.3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, na przykład prawa dostępu do swoich danych. W celu skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, konieczne może okazać się przekazanie nam informacji o sobie i przypadkach przetwarzania danych. Bez tych informacji nie będziemy w stanie umożliwić realizacji przysługujących Państwu praw osób, których dane dotyczą.

4.3.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

W świetle przepisów RODO jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych w związku z dochodzeniem praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, „Przestrzeganie zobowiązania prawnego”.

4.3.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Przechowujemy korespondencję prowadzoną z Państwem w związku z dochodzeniem praw osób, których dane dotyczą, przez okres trzech lat. Nie dotyczy to informacji uzyskanych w celu identyfikacji Państwa tożsamości, takich jak kopia Państwa dowodu osobistego, jeśli został nam udostępniony. Zostanie ona usunięta najpóźniej w ciągu tygodnia od potwierdzenia Państwa tożsamości.

4.3.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne, aby dochodzić przysługujących Państwu praw osób, których dane dotyczą. W związku z tym nie mają Państwo prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

4.4 Opracowania, raporty, whitepapers

4.4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona internetowa oferuje możliwość pobrania bezpłatnych opracowań, raportów i whitepapers udostępnionych przez Majorel Group Luxembourg S.A. Dane są wymagane i przetwarzane dalej w celu wysyłania plików przy pomocy usługodawców. Podczas rejestracji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych oraz zapoznają się z niniejszą polityką prywatności. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim. Obowiązkowe informacje wymagane do otrzymania bezpłatnych opracowań, raportów i whitepapers udostępnioncyh przez Majorel Group Luxembourg S.A. to Państwa adres e-mail. Przetwarzanie danych dostępu jest również konieczne, aby okazać dowód wyrażenia przez Państwa zgody. Inne informacje mogą być dobrowolnie podane w celu bezpośredniego kontaktu.

4.4.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do reklamowania produktów i/lub usług świadczonych przez nas. Podstawą prawną jest zgoda na podstawie art. 6 (1) (a) GDPR.

4.4.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Państwa dane są przechowywane, aby pokazać dowód, że uzyskaliśmy Państwa zgodę na wysyłanie bezpłatnych opracowań, raportów i whitepapers Majorela. To samo dotyczy cofnięcia zgody.

4.4.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie materiałów w dowolnym momencie, pisząc na adres Majorel Group Luxembourg S.A. (18, boulevard de Kockelscheuer , L-1821 Luxembourg, Email: disconfirmation@majorel.biz).

4.5 Badanie opinii klientów biznesowych

4.5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach naszych relacji z klientami biznesowymi okresowo przeprowadzamy ankiety na temat ich zadowolenia w celu poprawy jakości naszych usług. Ankieta dotyczy naszych klientów biznesowych, ale z zasady przechowujemy w bazie danych klientów dane osób kontaktowych. Korzystamy z tych danych kontaktowych, aby wysłać zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie. Udział w ankiecie jest dobrowolny i można w dowolnym momencie poinformować nas, żebyśmy w przyszłości nie wysyłali zaproszeń do wzięcia udziału w ankietach dla klientów. Dane kontaktowe nie są już z reguły wymagane do analizy, ponieważ wyniki ankiety składają się z informacji czysto statystycznych. Osobista identyfikacja użytkownika nie jest więc możliwa.

4.5.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes dotyczy obsługi i utrzymania klientów oraz poprawy jakości naszych usług.

4.5.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Co do zasady wyniki ankiet będą przechowywane przez cały okres trwania relacji biznesowych. Nie dotyczy to wyników ankiet składających się wyłącznie z danych statystycznych.

4.5.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Mają Państwo prawo, z powodów wynikających z konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktowych. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1.

4.6 Wniosek o zatrudnienie

4.6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Ogłoszenia o pracę są publikowane na stronie internetowej. Za pośrednictwem ogłoszenia o pracę zostaniesz przekierowany do naszego portalu rekrutacyjnego, który gromadzi i przetwarza Twoje dane w celach rekrutacyjnych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych można uzyskać rejestrując się w portalu rekrutacyjnym.

Oprócz zgłoszenia za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, możesz również złożyć spontaniczną aplikację na stronie internetowej do Majorel Group Luxembourg S.A., z siedzibą w Luksemburgu, a także do innych powiązanych spółek Majorel Group Luxembourg S.A. Dzięki spontanicznej aplikacji możesz zwrócić na siebie uwagę jako kandydat do pracy bez odwoływania się do konkretnej oferty pracy. Abyśmy mogli ocenić Twój potencjał i skontaktować się z Tobą w celu znalezienia odpowiednich ofert pracy, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także krótki list motywacyjny w formularzu zgłoszeniowym online dla spontanicznej aplikacji. Aplikachja jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

4.6.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Twojej aplikacji będą przetwarzane w celu oceny Twojego potencjału i umożliwienia skontaktowania się z Tobą w celu zaoferowania odpowiednich wolnych stanowisk. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, składając aplikację spontaniczną, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

4.6.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych

Po wyrażeniu zgody Twoja aplikacja spontaniczna będzie przechowywana przez 1 rok, chyba że wcześniej cofniesz zgodę. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ustawowe obowiązki zobowiązują nas do dłuższego okresu przechowywania. Z drugiej strony Twoja zgoda będzie przechowywana 3 lata po usunięciu i/lub odwołaniu, aby móc udowodnić, że spełniliśmy nasze zobowiązania prawne – wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

4.6.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, pisząc na adres Majorel Group Luxembourg S.A. (18, boulevard de Kockelscheuer , L-1821 Luxembourg, Email: disconfirmation@majorel.biz). To samo dotyczy poszczególnych spółek w grupie. Odpowiedni adres można znaleźć w sekcji 4.6.1 lub w zgodzie.

4.7 Śledzenie aktywności użytkownika na stronie internetowej

4.7.1 Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Narzędzie Google Tag Manager zarządza tzw. tagami (znakami zastępczymi dla kodu strony internetowej). Google Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych i nie ma dostępu do danych zbieranych przez te tagi.

4.7.2 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa świadczona przez Google Inc. Google Analytics tworzy pseudonimizowany profil użytkownika w celu zwiększenia łatwości korzystania ze strony internetowej. W ten sposób, dane dostępu są gromadzone zgodnie z opisem w sekcji 2, a zachowanie użytkownika jest analizowane przy użyciu plików cookie analitycznych, jak opisano w sekcji 3. Identyfikacja osobista nie jest konieczna do śledzenia stron internetowych: podczas zbierania danych dostępu adres IP jest skracany przed przesłaniem do Google Inc., w związku z czym nie można ustalić tożsamości użytkownika. Pseudonimizowany profil użytkownika jest analizowany w celu optymalizacji strony pod kątem przyjazności dla użytkownika. Nie jest on łączony z innymi danymi Google. Na podstawie umowy o przetwarzaniu danych, którą podpisaliśmy z Google, zapewniamy, że Google przetwarza dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics znajdują się w polityce prywatności danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

4.7.3 Google Ads

Korzystamy z funkcji „Google AdWords Conversion” Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z Google Adwords Conversion w celu promowania witryny w wynikach wyszukiwania Google oraz w witrynach innych dostawców, którzy również uczestniczą w sieci reklamowej Google. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, Google ustawia plik cookie, który automatycznie używa pseudonimowego identyfikatora pliku cookie, aby włączyć reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google na podstawie danych dostępu. Jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google na innej stronie, Google również ustawi plik cookie. Te pliki cookie Google zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie mają na celu osobistej identyfikacji użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny w sieci reklamowej Google i plik cookie przechowywany przez Google nie wygasł, Google i dostawca witryny mogą uznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Google przypisuje inny plik cookie każdemu dostawcy witryny, który uczestniczy w sieci reklamowej Google. Dlatego plików cookie nie można odnaleźć za pośrednictwem strony internetowej innych dostawców witryn internetowych, którzy również uczestniczą w sieci reklamowej Google. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach konwersji Google AdWords. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne od Google. Raporty te pomagają nam określić, które z naszych reklam są najskuteczniejsze w sieci reklamowej Google. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych, w szczególności nie możemy zidentyfikować naszych użytkowników na podstawie tych informacji. Więcej informacji na temat sieci reklamowej Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

4.7.4 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna do zbierania i analizowania pseudonimizowanych profili użytkowania wynika z art. 6 (1)(f) RODO / Sekcja 15(3) Niemieckiej Ustawy dot. Mediów Elektronicznych (TMG). Mamy uzasadniony interes w optymalizacji przyjazności naszej strony internetowej dla użytkownika i przeprowadzaniu pomiarów zasięgu marketingowego.

4.7.5 Czas lub kryteria określania czasu przechowywania danych

Zgodnie z ogólną zasadą dane gromadzone i analizowane w powiązaniu z Google i Adobe Analytics pozostają przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w ten sposób. Pliki cookie Analytics są przechowywane przez maksymalnie 24 miesiące.

4.7.6 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych

Możesz zgłosić sprzeciw wobec korzystania z Google Analytics, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub klikając poniższe linki, aby pobrać i zainstalować wtyczki przeglądarki i/lub zrezygnować:

4.8 Zewnętrzne usługi i treści na naszej stronie internetowej

Integrujemy zewnętrzne usługi i treści na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz z jednej z tych usług lub wyświetlana jest zawartość stron trzecich, dane komunikacyjne są wymieniane między Tobą a dostawcą tej usługi lub treści w celach technicznych.

Ten dostawca może wykorzystywać twoje dane do własnych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, skonfigurowaliśmy usługi lub treści zewnętrznych dostawców, o których wiadomo, że wykorzystują dane do własnych celów, aby uniemożliwić komunikację w celach innych niż renderowanie ich treści lub usług na naszej stronie internetowej ; komunikacja nie zadzieje się, chyba że aktywnie zdecydujesz się skorzystać z ich usług. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez osoby trzecie i ich przetwarzanie przez nich, nie jesteśmy w stanie wydawać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności odpowiedzialnego dostawcy (zgodnie z prawem ochrony danych) usług lub treści zintegrowanych przez nas:

4.9 Webinary

4.9.1     Opis i zakres przetwarzania danych

You have the option of registering for webinars. Registering requires that you provide your first and last name and your email address. If you would like to be addressed as a company you can also optionally provide details on your company and your position there. After you have entered your details and given your consent to data processing, we use this information to send you confirmation of registration including a link enabling you to take part in the webinar. No other data processing takes place.

Masz możliwość rejestracji na webinary. Rejestracja wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Jeśli chcesz być kontaktowany jako firma, możesz opcjonalnie podać szczegóły dotyczące swojej firmy i swojego stanowiska. Po wprowadzeniu danych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wykorzystujemy te informacje do wysłania potwierdzenia rejestracji, w tym linku umożliwiającego uczestnictwo w webinarze. Żadne inne przetwarzanie danych nie odbywa się.

4.9.2     Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Twój udział w naszych webinarach na aktualne tematy związane z naszą branżą pozwala nam informować Cię o aktualnych wydarzeniach w naszej firmie lub dostarczać wyniki badań naukowych. Wszystkie webinary są bezpłatne. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

4.9.3     Czas lub kryteria określania czasu przechowywania danych

As a general principle, the information provided by you is stored for two years. If, however, you revoke your consent before this two-year period lapses, your information will be deleted. After the information provided by you is deleted, your consent is stored for another three years so that we are able to comply with our statutory obligation of documenting proof that you gave your consent to the processing of your data. If you should revoke your consent, this is treated like your initial provision of consent in that it is stored for a period of three years upon the deletion of your information.

Co do zasady informacje dostarczane przez Ciebie są przechowywane przez dwa lata. Jeśli jednak cofniesz zgodę przed upływem tego dwuletniego okresu, Twoje dane zostaną usunięte. Po usunięciu dostarczonych przez Ciebie informacji, Twoja zgoda jest przechowywana przez kolejne trzy lata, abyśmy mogli spełnić nasz ustawowy obowiązek udokumentowania dowodu, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych. Jeśli odwołasz zgodę, jest to traktowane jako wyrażenie zgody na to, że Twoja zgoda jest przechowywana przez okres trzech lat od momentu usunięcia informacji.

4.9.4     Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Można to zrobić poprzez proste powiadomienie o tym fakcie, bez konieczności podawania powodów. Każde odwołanie ma skutek tylko na przyszłość, co oznacza, że nie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych w czasie przed cofnięciem zgody. Aby cofnąć swoją zgodę, należy skontaktować się z Majorel Group Luxembourg S.A. (18, boulevard de Kockelscheuer , L-1821 Luksemburg, Email: disconfirmation@majorel.biz).

4.10 Newsletter

4.10.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera e-mailowego. Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym zostaną przez nas zebrane i przetworzone przy użyciu procesorów danych i wykorzystane do dostarczenia żądanych informacji. W ramach subskrypcji zbieramy zgody i odnosimy się do naszego Oświadczenia o ochronie danych, w którym podajemy dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim. Jedyne obowiązkowe dane niezbędne do subskrypcji naszego newslettera to imię (abyśmy mogli odpowiednio go adresować) i prawidłowy adres e-mail. Dostarczone informacje będą najpierw przetwarzane w celu weryfikacji ważności zatwierdzonego adresu e-mail za pomocą opcji Opt-In. Dodatkowo dostarczone dane nie są obowiązkowe.

4.10.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

W celu dostarczenia żądanego newlettera odpowiednio przetworzymy wprowadzone dane. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.10.3 Czas lub kryteria określania czasu przechowywania danych

For the time of your subscription we will store the data needed for the provision of the newsletter. The data will be processed only for this purpose and in order to demonstrate to authorities that we have obtained a valid consent for this processing. Where you withdraw your consent, we will delete all data about you, unless they are needed to demonstrate that we have complied with your withdrawal.

Na czas subskrypcji będziemy przechowywać dane potrzebne do dostarczania newslettera. Dane będą przetwarzane tylko w tym celu i w celu wykazania władzom, że uzyskaliśmy ważną zgodę na to przetwarzanie. Jeśli wycofasz swoją zgodę, usuniemy wszystkie dane o Tobie, chyba że będą one potrzebne do wykazania, że zastosowaliśmy się do cofnięcia przez Ciebie zgody.

4.10.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych

Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newlettera w dowolnym momencie, korzystając z przycisku rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail z tematem „Wypisz [Twój adres e-mail] z [nazwa newslettera]” na PL.IOD@majorel.com. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem odwołania subskrypcji.

5. KTO OTRZYMUJE MOJE DANE?

W naszej firmie dostęp do danych osobowych otrzymują działy, które potrzebują tych danych do realizacji celów, o których mowa w art. 4. Nasi usługodawcy (podmioty przetwarzające) mogą również uzyskać dostęp do Państwa danych. Obowiązek przestrzegania instrukcji, zachowania bezpieczeństwa danych i poufności przez tych usługodawców wynika z umów o przetwarzanie danych.

Nie przekazujemy danych innym odbiorcom, takim jak partnerzy reklamowi, dostawcy usług w zakresie mediów społecznościowych lub organy ścigania.

6. CZY MOJE DANE SĄ PRZETWARZANE POZA OBSZAREM UE LUB EOG (‘PRZEKAZANIE DO KRAJU TRZECIEGO’)?

Korzystanie z Google Analytics w sposób opisany w punkcie 4.4 powyżej powoduje, że dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, ponieważ centra danych Google Inc. znajdują się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym („UE lub EOG”). Takie przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich może skutkować przekazaniem danych osobowych do kraju, który nie zapewnia takich samych standardów ochrony danych jak UE lub EOG. Jednakże, będąc certyfikowanym w ramach UE-USA Privacy Shield, Google Inc. gwarantuje, że poziom ochrony danych porównywalny z poziomem w UE/EOG jest zapewniony. Możesz zażądać kopii tych zabezpieczeń, kontaktując się z adresami wskazanymi w sekcji 1 powyżej.

Korzystanie z Mailchimp zarządzanego przez The Rocket Science Group LLC zgodnie z opisem w sekcji 4.10 powyżej powoduje, że dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, ponieważ centra danych Rocket Science Group LLC znajdują się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym ( „UE lub EOG”). Takie przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich może skutkować przekazaniem danych osobowych do kraju, który nie zapewnia takich samych standardów ochrony danych jak UE lub EOG. Jednakże, będąc certyfikowanym w ramach UE-USA Privacy Shield, Rocket Science Group LLC gwarantuje, że poziom ochrony danych porównywalny z poziomem w UE/EOG jest zapewniony. Możesz zażądać kopii tych zabezpieczeń, kontaktując się z adresami wskazanymi w sekcji 1 powyżej.

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych. Jeśli dane osobowe są niepoprawne lub nieaktualne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 17 i 18 RODO. Mają Państwo również prawo do otrzymywania kopii danych, które Państwo przekazali, w powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody powinno być skierowane do spółki na adres podany w art. 1.

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 6 lit. f RODO. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy bezpośredniej. To samo dotyczy automatycznych procedur przy korzystaniu z poszczególnych plików cookie, pod warunkiem, że nie są one niezbędne do udostępnienia strony internetowej.

Ponadto mają Państwo możliwość skontaktowania się z urzędem ds. ochrony danych osobowych i zgłoszenia sprzeciwu. W naszym przypadku organem odpowiedzialnym jest:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Telefon: +352 26 10 60-1

Mogą Państwo również skontaktować się z organami ds. ochrony danych osobowych właściwymi dla miejsca Państwa zamieszkania z prośbą o wsparcie w prowadzeniu sprawy.

8. W JAKIM ZAKRESIE ODDBYWA SIĘ AUTOMATYCZNE PODJEMOWANIE DECYZJI?

Nie korzystamy z żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w żadnym z celów określonych w punkcie 4.

9. CZY JEST WYKONYWANE PROFILOWANIE?

Nie jest dokonywane żadne profilowanie dla żadnego z celów określonych w sekcji 4.

Data polityki prywatności: 18 luty 2019

Polityka prywatności dotycząca profili na Facebooku

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Majorel Group Luxembourg S.A.

18, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

Email: PL.IOD@majorel.com

Majorel Group Luxembourg S.A. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych opisanych poniżej (zwana dalej „my”, „nas”, „nasz”).

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres PL.IOD@majorel.com lub pisząc do nas na adres pocztowy wskazany powyżej, z dopiskiem „Do wiadomości Działu Ochrony Danych Korporacyjnych (ZCD)”.

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”) jest również odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z: https://www.facebook.com/policy.php.

Tutaj możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebooka można znaleźć w swoim profilu na Facebooku w menu Ustawienia – Prywatność lub tutaj: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. Uwagi ogólne

Na gruncie RODO dane osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi“) to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą“). Pseudonimizowane dane, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą, np. imię i nazwisko lub adres e-mail, są również danymi osobowymi.

 1. Twoje prawa

Masz prawo w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które aktualnie przechowujemy. Jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, masz prawo zażądać ich poprawienia. Masz również prawo do usunięcia swoich danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami art. 17 i 18 RODO. Jeśli zautomatyzowane przetwarzanie dostarczonych informacji opiera się na udzielonej zgodzie lub jest przedmiotem zawartej z nami umowy, masz prawo zażądać kopii tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych). Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, możesz zwrócić się do osoby do kontaktu wskazanej w punkcie 1 powyżej.

Można w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu znajdują się w części III polityki prywatności.

Można również złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych. Można dochodzić tych praw, kontaktując się z administratorem danych.

 1. Obowiązek udostępniania danych osobowych

Co do zasady nie ma obowiązku udostępniania nam danych osobowych. Konkretne informacje należy podać tylko przy zawieraniu umowy (np. adres e-mail lub imię i nazwisko). Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie zawrzeć ani zrealizować umowy. Facebook może nakładać na użytkowników inne wymagania. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są ujawniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy, my lub strona trzecia mamy/ma prawnie uzasadniony interes w ujawnieniu danych lub uzyskaliśmy stosowną zgodę. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, jeśli jesteśmy zobowiązani z mocy prawa lub na podstawie polecenia organu rządowego lub innego organu regulacyjnego, lub na podstawie nakazu sądu lub innego właściwego organu.

 1. Usługodawcy

Zawieramy umowy z dostawcami usług, które obejmują przetwarzanie danych. Usługodawcy mają dostęp do danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie. Co do zasady usługodawcy są podmiotami przetwarzającymi dane na podstawie umowy, których obowiązują nasze wytyczne w zakresie przetwarzania danych.

 1. Przekazywanie danych do krajów nienależących do EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim i podmiotom przetwarzającym dane w ramach umowy z siedzibą w krajach nienależących do EOG. W takich przypadkach przed ich przekazaniem weryfikujemy, czy odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Niektóre ze stron trzecich, z którymi współpracujemy, mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych (wskazane w szczegółowych informacjach) i są certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista certyfikowanych podmiotów znajduje się na stronie: https://www.privacyshield.gov/list. Zawarliśmy również standardowe unijne klauzule umowne z różnymi przedsiębiorstwami. Szczegółowe informacje można uzyskać na żądanie u naszego inspektora ochrony danych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszej oferty i związanych z nią usług lub mamy prawnie uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy dane osobowe z wyjątkiem informacji (np. faktur), które musimy zachować w celu przestrzegania ustawowych okresów przechowywania (np. nałożonych przez przepisy prawa podatkowego lub handlowego).

 1. Przetwarzanie danych pseudonimizowanych

Przetwarzanie informacji opisane poniżej odbywa się przede wszystkim na zasadzie pseudonimizacji. Oznacza to, że nie przekazujemy osobom trzecim danych, które mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą, np. imię i nazwisko lub adres e-mail, lecz tworzymy profil na podstawie identyfikatora lub pliku cookie.

III. PRZETWARZANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH STRON NA FACEBOOKU

Przetwarzanie informacji opisane poniżej służy do obsługi naszych stron na Facebooku.

 1. Insights

Dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających nasze strony na Facebooku otrzymujemy od Facebooka za pośrednictwem Audience Insights. Nie jesteśmy w stanie powiązać tych informacji z żadną konkretną osobą. Ta funkcja pozwala nam lepiej analizować nasze strony i dostosowywać je do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby tej usługi na własną odpowiedzialność. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights. Przetwarzanie danych statystycznych lub zanonimizowanych nie wymaga podstawy prawnej.

 1. Interakcja na naszych stronach

Możemy również sprawdzić, kiedy konkretny użytkownik Facebooka klika „lubię to“ lub zaczyna obserwować jedną z naszych stron na Facebooku. Na naszych stronach na Facebooku możemy również powiązać komentarze z konkretnymi użytkownikami. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) i f) RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z użytkownikami. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres PL.IOD@majorel.com.

 1. Monitorowanie

Analizujemy komentarze na naszych stronach na Facebooku pod kątem nieodpowiednich treści. Dzięki temu wiemy, jaki profil na Facebooku stoi za konkretnym komentarzem. Możemy powiązać treść komentarza, znacznik czasu utworzony w momencie zamieszczenia komentarza, identyfikator użytkownika, nazwę użytkownika Facebooka oraz odniesienie do poprzednich postów i komentarzy. W wyniku analizy komentarz może zostać ukryty, a użytkownik – zablokowany. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO.

 1. Przetwarzanie danych udostępnionych za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej

Na naszych stronach na Facebooku istnieją różne możliwości kontaktu z nami w różnych celach. Z udostępnionych wówczas danych korzystamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z nami. Wiadomości są usuwane najpóźniej w momencie udzielenia odpowiedzi na zapytanie, chyba że jesteśmy zobowiązani do zachowania ich z innych powodów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania. Zasady stosowania plików cookies w Polityce prywatności.